TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Awaria (Tryb Awarii)

    Awaria (Tryb Awarii) – stan techniczny urządzeń lub kabli telekomunikacyjnych, uniemożliwiający bądź ograniczający możliwość świadczenia przez operatora usług telekomunikacyjnych.