TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • ASN (Autonomous System Number)

    ASN (Autonomous System Number) – numer systemu autonomicznego identyfikujący grupę adresów IP rozgłaszanych w jednakowy sposób w protokole routingu dynamicznego BGP.