TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Adres MAC (Media Access Control Address)

    Adres MAC (Media Access Control Address) – adres warstwy łącza danych, który jest wymagany dla każdego portu lub urządzenia podłączonego do LAN.