TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Co należy zrobić po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na zamówienie?

    Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi wraz z dwoma egzemplarzami Umowy TPIX, należy je podpisać
    i dostarczyć do OPL w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania na adres wskazany w załączniku adresowym do Umowy TPIX.