TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Jakie dokumenty zostaną przekazane wraz z pozytywną odpowiedzią na złożone zamówienie?

    Udzielając pozytywnej odpowiedzi OPL prześle jednocześnie do Operatora w dwóch egzemplarzach parafowany przez OPL projekt Umowy TPIX i dokona rezerwacji zasobów.