TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Jak i kiedy udzielona zostanie odpowiedź na złożone zamówienie?

    O wyniku rozpatrzenia Zamówienia OPL poinformuje Operatora w terminie 15 dni roboczych faksem lub drogą elektroniczną na adres wskazany przez Operatora w zamówieniu, licząc od dnia przedstawienia kompletnego zamówienia wraz z załącznikami.