TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • W jakim terminie TP rozpatrzy reklamację finansową?

    TP rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni licząc od daty jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę jej przyjęcia przez komórkę organizacyjną TP dedykowaną do zgłaszania reklamacji finansowych.