TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Co musi zawierać reklamacja finansowa?

    Reklamacja zostanie przyjęta przez TP do rozpatrzenia pod warunkiem określenia w niej numeru faktury, której zastrzeżenia dotyczą oraz równoczesnego przekazania do TP szczegółowego wykazu reklamowanych usług z danymi pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację przedmiotowych pozycji wraz z dokładną informacją o zgłaszanych do niej zastrzeżeniach. Reklamacja musi ponadto zawierać dane Operatora, tj. nazwę i adres firmy, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej, numer i datę zawarcia Umowy TPIX.