TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Ile wynosi okres rozliczeniowy?

    Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Jeżeli okres wykorzystywania usługi nie obejmuje pełnego miesiąca wówczas opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (jednej trzydziestej) należnych miesięcznie opłat za każdy rozpoczęty dzień korzystania z usług.