TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Od kiedy rozpoczyna się naliczanie opłat?

    Naliczanie opłat rozpoczyna się od dnia udostępnienia usługi, czyli od dnia podpisania odpowiedniego protokołu zdawczo-odbiorczego dostępu do TPIX, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Oferty TPIX