TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Co należy zrobić po podpisaniu umowy?

    Realizacja dostępu do usług oferowanych na platformie TPIX opisana jest w pkt. 2 Części II Oferty TPIX.